COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM
Structura planului de școlarizare pentru anul 2024-2025
...................................................................................................................................................
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI

CLASA A IX- A
LICEU TEHNOLOGIC;  
Calificarea profesionalã:
TEHNICIAN ÎN TURISM - __________________________24 DE LOCURI                                          

TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR - _______________24 DE LOCURI                                          

COAFOR STILIST - _______________________________ 24 DE LOCURI                                          

TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ - _______________ 24 DE LOCURI                                          

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL                                               -
LUCRĂTOR HOTELIER _________________________________24 DE LOCURI                                          


ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ SERAL CLASA a XI-a
ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a SERAL                                               -
TEHNICIAN ÎN TURISM - _______________________________24 DE LOCURI