Prezentare generală
..............................................................................................................
Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu este una dintre cele mai mari instituţii şcolare din judeţ, care pregăteşte elevi, în mod deosebit pentru domeniul industriei uşoare, precum şi pentru profilul servicii: tehnician în turism şi frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist. Şcoala dispune de o bază materială ce poate satisface exigenţele elevilor, părinţilor acestora, precum şi pe acelea ale cadrelor didactice. Aflându-se în etapa în care se pun bazele intrării într-o competiţie efectivă cu celelalte unităţi şcolare similare din ţară, politica de dezvoltare a aspectelor de referinţă în următorii ani, prefigurează urmatoarele direcţii:

1.Conditia esenţială a dezvoltării va fi practicarea unui management ştiinţific bazat pe armonizarea funcţiilor de planificare şi luare a deciziei, de organizare, de conducere şi de control, pentru ca în planul eficienţei, utilizarea resurselor să se facă fără pierderi iraţionale de natură umană, financiară, materială si informaţională, iar în plan calitativ să se formeze un corp profesoral de bună sau foarte buna calitate, elevi bine si foarte bine pregatiti si sa se asigure o functionalitate normala în interiorul institutiei.


2. Se va aplica cu consecvenţă o strategie eficientă de susţinere a reformei în cadrul Colegiului Tehnic Cibinium, fundamentată pe:
  - elaborarea anuală a unui curriculum la decizia şcolii atractiv, care sa raspundă intereselor şi dorinţelor elevilor;
  - centrarea unui procent optim al tuturor formelor şi procedeelor de organizare a formării continue la nivelul şcolii, pe problematica teoretică şi practică a reformei;
  - invitarea periodică în şcoală a unor formatori acreditaţi sau a unor personalităţi din domeniu, pentru susţinerea de seminarii pe problematica dezvoltării diferitelor componente ale reformei în interiorul instituţiei şcolare precum şi pentru consiliere în cadrul dezvoltării unor programe proprii.


3.Se va favoriza evoluţia pozitivă profesională şi psihopedagogică individuală, spre atingerea unei valori ridicate a corpului profesoral prin:
        - asistente la activităţi didactice şi valorificarea aprecierilor şi constatărilor în cadrul catedrelor şi şedinţelor metodice ale consiliului profesoral;
        - asigurarea condiţiilor pentru că toate cadrele didactice să participe periodic la cursuri de formare în specialitate;
        - evaluarea ritmică şi obiectivă a activităţii şi rezultatelor fiecărui cadru didactic, respectând principiul confidenţialităţii ca fundament al respectului şi încrederii reciproce;


4.Se va favoriza evoluţia pozitivă a rezultatelor elevilor prin:
        - verificarea periodică a baremurilor de cunoşţinţe stabilite la nivelul catedrelor şi a standardelor naţionale;
        - introducerea în demersul didactic, treptat şi eficient, a strategiilor şi a metodelor cu un pronuntat caracter formativ, creativ, adaptativ.


5.Se vor dezvolta oferte sub forma de activităţi, programe, concursuri, partenierate şcolare, pentru a atrage elevii la o activitate extraşcolară eficientă.


6.Se vor dezvolta programe de informare a părinţilor în legătură cu problematica comuna şcoala-familie precum şi modalităţi de atragere a acestora spre sprijinirea şcolii. De asemenea, aceeasi strategie va viza toate instituţiile comunităţii locale ce pot si sunt abilitate să sprijine şcoala.


7.Se va duce o politică susţinută şi coerenţă de conservare, dezvoltare şi modernizare a bazei materiale a şcolii, suplimentând eforturile bugetului cu venituri proprii, sponsorizări şi donaţii.


8.Se va pune în practică un program cu derulare periodică, de cunoaştere a şcolii în exterior, ce va cuprinde:
        -publicarea rapoartelor de inspecţie ale organismelor abilitate, în masura în care acestea furnizează date ce pot atrage în  mod obiectiv şi efectiv elevii şi comunitatea locală;
        -realizarea de emisiuni radio şi TV pe posturile locale, cu scopul de cunoaştere a şcolii;
        -realizarea de publicaţii de reclama, ca reviste, pliante sau articole în presa, cu cele mai relevante aspecte legate de institutie, rezultate şi oferte educaţionale

COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM SIBIU
SIBIU, str. Dealului  nr.4
ROMÂNIA
Tel - fax : 0040 269 211547
E-mail: colegiulcibinium@yahoo.com
www.colegiulcibinium.blogspot.com


Webdesign: Circo Eugen Copyright 2007 - Toate drepturile rezervate.
"Plantele se formeaza prin cultivare,
omul prin educatie" (Rousseau)
PROIECTUL NOSTRU MAST CIBINIUM
REVISTA CLASELOR DE TURISM
REVISTA CLASELOR DE TEXTILE
DOCUMENTE ȘI PROGRAM ÎNSCRIERE LICEU 2024-2025
REZULTATE CONCURS "ADRIANA POPA" 2024
REZULTATE CONCURS "ADRIANA POPA" 2024
FESTIVALUL REGIONAL "ADRIANA POPA" 2024
DOCUMENTE ȘI PROGRAM ÎNSCRIERE SERAL 2024-2025
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
/ /